Školička Hermína

Pro koho je to vhodné?


Co očekávat? 


Proč se vracet?


Komunitní Školička Hermína

Vytváříme zázemí s nabídkou kvalitní alternativy předškolního vzdělávání

Hlavní filozofií školičky Hermína je partnerský a respektující vztah mezi všemi zúčastněnými. Děti, rodiče i lektorka jsou spolutvůrci výchovně vzdělávacího procesu. Dopoledního bloku se vždy účastní nejvýše 6 malých přátel od 3 do 6 let.

 Základním pilířem celého programu je přirozená a postupná adaptace dítěte, která probíhá v přátelské, důvěrné atmosféře a prostředí. Společně se všichni učíme, objevujeme, tvoříme, muzicírujeme, experimentujeme, podporujeme se, hrajeme si, společně také nastavujeme bezpečné hranice a pravidla, aby nám bylo spolu dobře. K pobytu venku využíváme zejména vlastní dvoreček. 

V rámci spolupráce s rodiči pořádáme společná setkání i mimo stabilní program, který probíhá každé pondělí, úterý a středu od 8:30 do 12:30.


Priority

  • individuální a respektující přístup k dětem i jejich rodičům
  • kvalitní a tvořivá vzdělávací nabídka
  • přirozené utváření komunity

Cíle

  • děti, rodiče i lektorka jsou spolutvůrci výchovně vzdělávacího procesu
  • základním pilířem celého programu je přirozená a postupná adaptace dítěte, která probíhá v přátelské, důvěrné atmosféře a prostředí
  • vzdělávací aktivity vychází z individuálních potřeb a schopností dětí
  • společně také nastavujeme bezpečné hranice a pravidla, aby nám bylo spolu dobře

  • v rámci spolupráce s rodiči pořádáme společná setkání nad rámec vzdělávacích bloků (piknik, výlet, slavnost)


Ceník

1 den v týdnu

450 Kč

2 dny v týdnu

410 Kč

3 dny v týdnu

370 Kč

Absence

160 Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022